K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 22.03.2018, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  Informacje o budżecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Budżet Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na 2018 r:

  • Spółka utrzymuje się z dochodów własnych. Źródłem dochodów w 98,5 % są opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, w 1,5 % dochody z działalności pomocniczej.
  • Od 12.12.2017 r do 09.06.2018 r  obowiązują ceny na dostawę wody i odbiór ścieków, przedstawione w zakładce "Taryfy na okres od 12.12.2017r do 09.06.2018r"
  • Plan wydatków ogółu działalności gospodarczej na rok 2018 wynosi 22.090,9 tys. zł.
  • Plan dochodów z całkoształtu działalności na 2018 r. wynosi 20.895,4 tys. zł.
  • Średnioroczny poziom zatrudnienia w 2017r. wyniósł 111,8 etatów, zatwierdzony przez właściciela limit wynosi 122 etaty.


  Plan na 2018 r. MPWiK Spółka z o.o. w Łomży zawieraj poniższy załącznik.

  Załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 22.03.2018
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 22.03.2018
  Dokument oglądany razy: 2669
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży