K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 22.03.2018, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MAJĄTKU SPÓŁKI

  Szczegółowe informacje o majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży.

  MAJĄTEK W DYSPOZYCJI SPÓŁKI (w zł):

  Wartości bilansowe na 31.12.2017.:

  Aktywa trwałe: 60.137.266,75
  - wartości niematerialne i prawne: 30.845,64
  - rzeczowe aktywa trwałe: 59.646.830,89
  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  459.590,22
  Aktywa obrotowe: 6.236.805,02
  - zapasy:  445.206,05
  - należności krótkoterminowe: 1.941.430,48
  - inwestycje krótkoterminowe:  3.802.305,21
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  47.863,28


  DOCHODY I WYNIKI (w zł):

  Za 2017r. MPWiK osiągnął:
  1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 22.462.295,29
  w tym: ze sprzedaży produktów: 20.735.184,36
  2. Zysk netto: 626.010,98

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 22.03.2018
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 22.03.2018
  Dokument oglądany razy: 2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży