K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MAJĄTKU SPÓŁKI

  Szczegółowe informacje o majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży.

  MAJĄTEK W DYSPOZYCJI SPÓŁKI (w zł):

  Wartości bilansowe na 31.12.2018.:

  Aktywa trwałe: 58.015.800,17
  - wartości niematerialne i prawne: 20.274,64
  - rzeczowe aktywa trwałe: 57.520.468,16
  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  475.057,37
  Aktywa obrotowe: 8.471.507,21
  - zapasy:  467.818,16
  - należności krótkoterminowe: 2.065.797,77
  - inwestycje krótkoterminowe:  5.934.095,05
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  3.796,23


  DOCHODY I WYNIKI (w zł):

  Za 2018r. MPWiK osiągnął:
  1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 24.642.359,58
  w tym: ze sprzedaży produktów: 22.007.863,32
  2. Zysk netto: 1.038.863,98

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 26.07.2019
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 26.07.2019
  Dokument oglądany razy: 2053
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży