K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Informacje o budżecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Budżet Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na 2019 r:

  • Spółka utrzymuje się z dochodów własnych. Źródłem dochodów w 98,4 % są opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, w 1,6 % dochody z działalności pomocniczej.
  • Od 17.05.2019 r do 16.05.2021 r obowiązują ceny na dostawę wody i odbiór ścieków, przedstawione w zakładce "Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 17.05.2018r"
  • Plan wydatków ogółu działalności gospodarczej na rok 2019 wynosi 23.826,3tys. zł.
  • Plan dochodów z całkoształtu działalności na 2019 r. wynosi 22.322,0 tys. zł.
  • Średnioroczny poziom zatrudnienia w 2018r. wyniósł 110,7 etatów, zatwierdzony przez właściciela limit wynosi 122 etaty.


  Plan na 2019 r. MPWiK Spółka z o.o. w Łomży zawieraj poniższy załącznik.

  Załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 26.07.2019
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 26.07.2019
  Dokument oglądany razy: 2900
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży