K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 30.12.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  Statut MPWiK

   

  Informacje o statucie
  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Postawowym dokumentem normującym funkcjonowanie MPWiK sp. z o.o. jest jego akt założycielski, spełniający rolę statutu (akt notarialny rep. A nr 6752/95, rep. A nr 10946/95, rep. A nr 3527/01).  Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Gospodarczy w Białymstoku pod numerem 0000052100, nr statystyczny REGON: 450111225.

  Przedmiot działalności:

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
  • odbiór i unieszkodliwianie (oczyszczanie) ścieków;
  • wykonawstwo robót budowlanych w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych;
  • sprzedaż hurtowa artykułów branży sanitarnej;
  • świadczenie usług sprzętem i transportem specjalistycznym;
  • wydawaniem warunków technicznych - druk do pobrania


  Aktualny tekst jednolity aktu założycielskiego oraz Regulamin organizacyjny, a także schemat funkcjonalny MPWiK Spółka z o.o. w Łomży zawierają poniższe załączniki.

   

  Wniosek o wydanie warunków

  Schemat organizacyjny

  Regulamin organizacyjny MPWiK

  Umowa Spółki

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 30.12.2016
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 30.12.2016
  Dokument oglądany razy: 813
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży