K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.10.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MAJĄTKU SPÓŁKI

  Szczegółowe informacje o majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży.

  MAJĄTEK W DYSPOZYCJI SPÓŁKI (w zł):

  Wartości bilansowe na 31.12.2016r.:

  Aktywa trwałe: 62.589.612,15
  - wartości niematerialne i prawne:32.755,00
  - rzeczowe aktywa trwałe: 62.099.126,99
  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 457.730,16
  Aktywa obrotowe: 6.747.240,52
  - zapasy: 450.960,27
  - należności krótkoterminowe: 1.875.039,49
  - inwestycje krótkoterminowe: 4.239.395,08
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 181.845,68


  MAJĄTEK OSÓB PRAWNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
  (przedstawiono powyżej)


  DOCHODY I STRATY (w zł):

  Za 2016r. MPWiK osiągnął:
  1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 22.702.453,70
  w tym: ze sprzedaży produktów: 20.384.883,04
  2. Zysk netto: 783.455,40

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 25.10.2017
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 25.10.2017
  Dokument oglądany razy: 1804
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży