K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.04.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  Informacje o planach i zamierzeniach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali

  Plany i zamierzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miasta Łomży zrealizuje w 2017 roku ze środków własnych następujące zadania:

  Sieci i urządzenia kanalizacyjne:

  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
  • Budowa kanału sanitarnego w ul. Poligonowej
  • Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Poligonowej
  • Budowa kanału sanitarnego w ulicy pomiędzy Szosą Zambrowską i Ks. Anny
  • Budowa odcinków kanału sanitarnego w ul. Sikorskiego
  • Budowa kanału sanitarnego w ul. Ks. Bp. Stanisława Łukomskiego
  • Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaski
  • Budowa kanału w ul. Śmiarowskiego
  • Budowa przewodów rozprowadzających w ul. Zawady Przedmieście
  • Budowa kanału sanitarnego w ul. Zielonej
  • Budowa kanału sanitarnego w ul. Wojska Polskiego
  • Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Sikorskiego
  • Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Partyzantów

  Sieci i urządzenia wodociągowe:

  • Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Poligonowej
  • Budowa wodociągu w ulicy pomiędzy Szosą Zambrowską i Ks. Anny
  • Budowa wodociągu w ul. Ks. Bp. Stanisława Łukomskiego
  • Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Śmiarowskiego
  • Budowa wodociągu w ul. Zawady Przedmieście
  • Przebudowa wodociągu w ul. Poligonowej
  • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polowej
  • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stacha Konwy
  • Budowa wodociągu w ul. Wąskiej
  • Budowa wodociągu w ul. Kazimierza Wielkiego
  • Przebudowa wodociągu w ul. Zielonej
  • Przebudowa wodociągu w ulicy Zjazd
  • Przebudowa wodociągu w ul. Piaski
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 25.04.2017
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 25.04.2017
  Dokument oglądany razy: 2932
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży